1. Wejście na platformy w parku linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontunuacji przejścia nie będą zwracane koszty biletu.
3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy nalezy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora.
5. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeńtswo upadku i poważnych urazow, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia sowjego i innych.
a. Uczestiniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
b. Minimalny wzrost 140cm.
c. Minimalny wiek 8 lat.
d. Maksymalna waga 130kg.
7. Uczestnicy do lat 18-stu mogą korzystać z parku wyłącznie w towarzystiwe osoby dorosłej. Jedna osoba dorosła może doglądac maksymalnie 10 osób do 18 lat lub maksymalnie 3 osoby młodsze niż 13 lat, u których jest zalecana asysta osoby dorosłej przy asekuracji.
8. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować sie pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na nieprawidłową pracę ludzkiego organizmu. Na trene Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alokoholu oraz palenie tytoniu.
9. Osoby chcące korzystac z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
10. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asykuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
11. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża hydrauliczna zakończona dwoma elementami służącymi do wpinania się do lin asekuracyjnych (zwane dalej karabinkami) oraz kask.
12. Osoby noszące okulary, biżuterię powinny odpowiednio je zabiezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpływać na bezpieczne korzystanie z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń, elementów medycznych, i innych takich jak np. aparaty słuchowe).
13. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
14. Na przeszkodach karabinki wpinany do lin stalowych oznaczonych kolorem czerowym, zakładając je na linę i pociagając w dół do momentu gdy karabinki autmatycznie się zamkną.
15. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
16. Po dojściu do platformy należy przepiąć asekurację. Przepinanie musi bezwzględnie przebiegać w nastepującej kolejności:

- wypinamy karabinek z liny asekuracyjnej naciskając na przycisk znajdujący się na korpusie karabinka i wpinamy go do czerownej pętli zamontowanej wokół drzewa na platformie, zakładając go za linię i ciągnąc w dół do momentu automatycznego zamknięcia się karabinka.

- wypinamy drugi karabinek z liny asekurującej i wpinamy do liny asekuracyjnej na kolejnej przeszkodzie

 - wypinamy karabinek z czerwonej pętli asekuracyjnej na platformie i wpinamy do liny asekuracyjnej obok wcześniej wpietego karabinka.

Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, według której uczestnik w każdym momencie jest przypięty do asekuracji co najmniej jednym karabinkiem.

17. Podczas przepinania się w jednym momencie można operowac tylko jednym karabinkiem.

18. W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.

19. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.

20. Na przeszkodzie może znajdować się tylko jeden uczestinik, natomiast na platformie pomiędzy przeszkodami maksymalnie dwóch.

21. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.

22. Klienci zjeżdżający na kolejce tyrolskiej zobowiązani są do ostrożnego hamowania na platformie kończącej zjazd. Prosimy nie prostować nóg przed hamowaniem.

23. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego jaki i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.

24. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

25. Ostateczna decyzja, co do wejścia uczestnika na trasę Parku Linowego należy do instruktora.

26. Sprzęt należy oddać w miejscu, z którego się go pobrało.

27. Po przejściu wykupionymi trasami sprzęt należy niezwłocznie zwrócić.

 

REGULAMIN MINI PARKU LINOWEGO

 

1. Wstęp na trasę linową możliwy jedynie po zakupie biletu.

2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w Parku Linowym bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.

3. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 13 lat.

4. Podczas przechodzenia trasy należy zachowac spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.

5. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.

6. Przed wejściem na trasę parku należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycze itp.

7. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia i picia oraz telefonów komórkowych.

8. Trasę należy pokonywać tylko w jednym oznaczonym kierunku.

9. W przypadku odpadnięcia do siatki asekurującej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku.

10. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontunuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.

11. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu parku grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada.

12. Na terenie parku zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.

 

Kontakt Godziny otwarcia Lokalizacja